0920-1501908
0936-1501908

فروشگاه ابزار رنگ مرتضی

توزیع و پخش متنوع ترین

پیستوله های برقی بادی اتوماتیک

کوبلینگ و شیلنگ فنری

روطوبت گیر دو قلو

روطوبت-گیردو قلو نام محصول: رطوبت گیر دو قلو سایز:۱/۴ (واحد مراقبت) ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

فیلتر رگلاتور دوقلو FG

اف-جی-دوقلو نام محصول : فیلتر رگلاتور دوقلو برند: FG ساخت کشور: ایتالیا 1اینچ  1/2 اینچ 3/4اینچ برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

فیلتر رگلاتور تک FG

اف-جی-تک نام محصول : فیلتر رگلاتور تک برند: FG ساخت کشور: ایتالیا 1اینچ  3/4اینچ برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

رطوبت گیر دوقلو زاناکو

نام محصول: رطوبت گیر دوقلو برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید  
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

رطوبت گیر تک زاناکو

نام محصول: رطوبت گیر تک برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

رطوبت گیر دو قلو (واحد مراقبت)

نام محصول: رطوبت گیر دو قلو سایز:۱/۲ (واحد مراقبت) ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

رطوبت گیر تک (فیلتر رگلاتور)

نام محصول: رطوبت گیر تک (فیلتر رگلاتور) ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

رطوبت گیر تک رانوکس RANOX

نام محصول : رطوبت گیر تک برند: رانوکس RANOX ساخت کشور: تایوان برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

رطوبت گیر دوقلو رانوکس RANOX

نام محصول : رطوبت گیر دوقلو برند: رانوکس RANOX ساخت کشور: تایوان برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

ابزار رنگ مرتضی
تلفن تماس
09201501908
09361501908