0920-1501908
0936-1501908

فروشگاه ابزار رنگ مرتضی

توزیع و پخش متنوع ترین

پیستوله های برقی بادی اتوماتیک

کوبلینگ و شیلنگ فنری

پیستوله طلایی زاناکو

پیستوله-طلائی نام محصول: پیستوله طلایی برند:زاناکو برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله طرح مک آسترو زاناکو

نام محصول: پیستوله طرح مک آسترو  برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله سه تنظیم حرفه ای مدل jet4000 زاناکو

نام محصول: پیستوله سه تنظیم حرفه ای مدل: jet4000 برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید  
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله اتوماتیک ST6 زاناکو

نام محصول: پیستوله اتوماتیک مدل:ST6 برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله اتوماتیک مدل A100 زاناکو 

نام محصول: پیستوله اتوماتیک مدل:A100 برند:زاناکو  ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله سه تنظیم AB17 (مخصوص دیگ رنگ) زاناکو

نام محصول: پیستوله سه تنظیم AB17 (مخصوص دیگ رنگ) برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله کاسه دوبل زاناکو

نام محصول: پیستوله کاسه دوبل برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

سایه پاش کاسه رو طرح آسترو زاناکو

نام محصول: سایه پاش کاسه رو طرح آسترو برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

سایه پاش کاسه بغل K3A زاناکو

نام محصول : سایه پاش کاسه بغل K3A برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

سایه پاش کاسه بغل F2 زاناکو

نام محصول: سایه پاش کاسه بغل F2 برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

سایه پاش H2000 زاناکو

نام محصول: سایه پاش H2000 برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

سایه پاش حرفه ای MINIJET4000 زاناکو

نام محصول: سایه پاش حرفه ای MINIJET4000 برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله W400 سه تنظیم زاناکو

نام محصول: پیستوله W400 سه تنظیم برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله سه تنظیم کاسه زیر زاناکو

نام محصول: پیستوله سه تنظیم کاسه زیر مدل : DEVEL2000 برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله کاسه زیر طرح آسترو زاناکو

نام محصول: پیستوله کاسه زیر طرح آسترو برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله طرح ساتا زاناکو

نام محصول: پیستوله طرح ساتا برند:زاناکو ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله طرح آسترو زاناکو

نام محصول : پیستوله طرح آسترو برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

ابزار رنگ مرتضی
تلفن تماس
09201501908
09361501908