0920-1501908
0936-1501908

فروشگاه ابزار رنگ مرتضی

توزیع و پخش متنوع ترین

پیستوله های برقی بادی اتوماتیک

کوبلینگ و شیلنگ فنری

موم پاش سایتا

نام محصول: موم پاش سایتا برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله سه تنظیم DIACO

نام محصول: پیستوله سه تنظیم برند: DIACO برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله کاسه رو ایر کت

نام محصول: پیستوله کاسه رو برند:ایر کت ساخت کشور: ایتالیا برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله صفر شویی

نام محصول: پیستوله صفر شویی برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله حرفه ای سه تنظیم مدل LS30

نام محصول: پیستوله حرفه ای سه تنظیم مدل:LS30 ساخت کشور : چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله طرح ساتا جت 5000 سه تنظیم

نام محصول: پیستوله طرح ساتا مدل : جت 5000 سه تنظیم برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید    
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله سه تنظیم طرح سوماک مدل ۸۹۷

نام محصول: پیستوله سه تنظیم طرح سوماک مدل : ۸۹۷ ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله آسترو AOM اصلی دو تنظیم مدل E70

نام محصول: پیستوله آسترو AOM اصلی دو تنظیم مدل : E70 برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

سایه پاش OWO

سایه-پاش-owo نام محصول: سایه پاش OWO طرح ایتالیا برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

ایربراش کاسه زیر

نام محصول: ایربراش کاسه زیر ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله لوله بلند FG

لوله-بلند-اف-جی نام محصول: پیستوله لوله بلند برند: FG ساخت کشور:ایتالیا ۲۵سانتی ۵۰سانتی ۷۵سانتی ۱۰۰سانتی برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله طرح ساتا کاسه رو سه تنظیم

نام محصول: پیستوله طرح ساتا کاسه رو سه تنظیم ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله طرح آسترو کاسه زیر مدل G70

نام محصول: پیستوله طرح آسترو کاسه زیر مدل : G70 ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله طرح ساتا مدل H827

نام محصول: پیستوله طرح ساتا مدل : H827 ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله طرح آسترو مدل : E70

نام محصول: پیستوله طرح آسترو مدل : E70 ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله سایه پاش دو شاخ مدل F2

نام محصول: پیستوله سایه پاش  دو شاخ مدل : F2 ساخت کشور :چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله سایه پاش کله قندی مدل K3

نام محصول: پیستوله سایه پاش کله قندی مدل : K3 ساخت کشور :چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله کاسه زیر سه تنظیم مدلW71

نام محصول: پیستوله کاسه زیر سه تنظیم مدل:W71 ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله کاسه بغل سه تنظیم مدلW71

نام محصول: پیستوله کاسه بغل سه تنظیم مدل:W71 ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

ایربراش کاسه رو تنظیم دار

نام محصول: ایربراش کاسه رو تنظیم دار ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

ایربراش کاسه بغل تفنگی

نام محصول: ایربراش کاسه بغل تفنگی ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله حرفه ای طرح ساتا مدل:jet 1000

نام محصول: پیستوله حرفه ای طرح ساتا مدل:jet 1000 ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

سایه پاش مدل : H2000

نام محصول: سایه پاش مدل : H2000 ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله حرفه ای سه تنظیم مدل:887 سایز ۱/۳

نام محصول: پیستوله حرفه ای سه تنظیم مدل:887 سایز فقط ۱/۳ ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله کاسه زیر مدل : S990S

نام محصول: پیستوله کاسه زیر مدل :S990S ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله کاسه رو کاسه پلاستیکی مدل:S990P

نام محصول: پیستوله کاسه رو  کاسه پلاستیکی مدل:S990P ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله سه تنظیم AB17

نام محصول: پیستوله سه تنظیم  مدل: AB17 ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله دو جزئی مناسب برای آبکاری پاششی (فانتا کرم)

نام محصول: پیستوله دو جزئی مناسب برای آبکاری پاششی (فانتا کرم) ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله کاسه دوبل ایرکت(AIRKAT )

نام محصول: پیستوله کاسه دوبل دو کاسه برند:ایرکت(AIRKAT ) ساخت کشور:ایتالیا برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله یدکی مولتی کالر پارس

نام محصول: پیستوله یدکی برند:مولتی کالر پارس ساخت کشور: ایران برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

ایر براش کاسه بغل

نام محصول: ایر براش کاسه بغل ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

ایربراش کاسه زیر پلاستیکی

نام محصول: ایربراش کاسه زیر پلاستیکی ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

ایر براش کاسه زیر

نام محصول: ایر براش کاسه زیر ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله اتوماتیک muzi A100 مناسب برای پاشش رنگ به صورت اتوماتیک با دستور شیر برقی

نام محصول: پیستوله اتوماتیک muzi A100 مناسب برای پاشش رنگ به صورت اتوماتیک با دستور شیر برقی برند : RASA ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله سه تنظیم کاسه پایین (زیر) طرح ساتا مدل:۴۰۰۱

نام محصول: پیستوله سه تنظیم کاسه پایین(زیر) طرح ساتا مدل:۴۰۰۱ ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

سایه پاش کاسه رو سه تنظیم H2000

نام محصول: سایه پاش کاسه رو سه تنظیم H2000 ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله طرح ساتا با کاسه پلاستیکی

نام محصول: پیستوله طرح ساتا با کاسه پلاستیکی ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله طرح استرو با کاسه پلاستیکی

نام محصول: پیستوله طرح استرو با کاسه پلاستیکی برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله لوله بلند

نام محصول: پیستوله لوله بلند (مناسب برای رنگ امیزی داخل لوله و گلدان و...)  ۲۵سانتی۵۰سانتی ۷۵سانتی۱۰۰سانتی برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

ایر براش کاسه رو

نام محصول: ایر براش کاسه رو مناسب برای رنگ امیزی های ظریف ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

ابزار رنگ مرتضی
تلفن تماس
09201501908
09361501908