0920-1501908
0936-1501908

فروشگاه ابزار رنگ مرتضی

توزیع و پخش متنوع ترین

پیستوله های برقی بادی اتوماتیک

کوبلینگ و شیلنگ فنری

سایه پاش دوشاخ استرو مک

نام محصول: سایه پاش دوشاخ برند:استرو مک ساخت کشور:ایتالیا برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پستوله کاسه رو استرو مک

نام محصول: پستوله کاسه رو برند:استرو مک ساخت کشور: ایتالیا برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله کاسه زیر (پایین) استرو مک

نام محصول: پیستوله کاسه پایین برند:استرو مک ساخت کشور:ایتالیا برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله کاسه رو (بالا) سوزن و نازل استیل آسترو مک

نام محصول: پیستوله کاسه رو (بالا) (سوزن و نازل استیل) برند:آسترو مک ساخت کشور:ایتالیا برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله پرشر مناسب برای دیگ رنگ استرو مک

نام محصول: پیستوله پرشر مناسب برای دیگ رنگ برند:استرو مک ساخت کشور: ایتالیا سوزن نازل استیل و برنجی برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

سایه پاش کله قندی استرومک

نام محصول: سایه پاش کله قندی برند:استرو مک ساخت کشور :ایتالیا برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله سه تنظیم 9011 کاسه بالا استرومک

نام محصول: پیستوله سه تنظیم مدل 9011 کاسه بالا برند:استرو مک ساخت کشور:ایتالیا برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

ابزار رنگ مرتضی
تلفن تماس
09201501908
09361501908