0920-1501908
0936-1501908

فروشگاه ابزار رنگ مرتضی

توزیع و پخش متنوع ترین

پیستوله های برقی بادی اتوماتیک

کوبلینگ و شیلنگ فنری

موم پاش سایتا

نام محصول: موم پاش سایتا برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله سه تنظیم DIACO

نام محصول: پیستوله سه تنظیم برند: DIACO برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله طلایی زاناکو

پیستوله-طلائی نام محصول: پیستوله طلایی برند:زاناکو برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله کاسه رو ایر کت

نام محصول: پیستوله کاسه رو برند:ایر کت ساخت کشور: ایتالیا برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله صفر شویی

نام محصول: پیستوله صفر شویی برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله حرفه ای سه تنظیم مدل LS30

نام محصول: پیستوله حرفه ای سه تنظیم مدل:LS30 ساخت کشور : چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله طرح ساتا جت 5000 سه تنظیم

نام محصول: پیستوله طرح ساتا مدل : جت 5000 سه تنظیم برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید    
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله سه تنظیم طرح سوماک مدل ۸۹۷

نام محصول: پیستوله سه تنظیم طرح سوماک مدل : ۸۹۷ ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله آسترو AOM اصلی دو تنظیم مدل E70

نام محصول: پیستوله آسترو AOM اصلی دو تنظیم مدل : E70 برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله سه تنظیم سایتا

پیستوله-سه-تنظیم-سایتا نام محصول: پیستوله سه تنظیم سایتا ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید  
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

سایه پاش OWO

سایه-پاش-owo نام محصول: سایه پاش OWO طرح ایتالیا برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

ایربراش کاسه زیر

نام محصول: ایربراش کاسه زیر ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله لوله بلند FG

لوله-بلند-اف-جی نام محصول: پیستوله لوله بلند برند: FG ساخت کشور:ایتالیا ۲۵سانتی ۵۰سانتی ۷۵سانتی ۱۰۰سانتی برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله طرح ساتا کاسه رو سه تنظیم

نام محصول: پیستوله طرح ساتا کاسه رو سه تنظیم ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله طرح آسترو کاسه زیر مدل G70

نام محصول: پیستوله طرح آسترو کاسه زیر مدل : G70 ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله طرح ساتا مدل H827

نام محصول: پیستوله طرح ساتا مدل : H827 ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله طرح آسترو مدل : E70

نام محصول: پیستوله طرح آسترو مدل : E70 ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله سایه پاش دو شاخ مدل F2

نام محصول: پیستوله سایه پاش  دو شاخ مدل : F2 ساخت کشور :چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله سایه پاش کله قندی مدل K3

نام محصول: پیستوله سایه پاش کله قندی مدل : K3 ساخت کشور :چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله کاسه زیر سه تنظیم مدلW71

نام محصول: پیستوله کاسه زیر سه تنظیم مدل:W71 ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله کاسه بغل سه تنظیم مدلW71

نام محصول: پیستوله کاسه بغل سه تنظیم مدل:W71 ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

ایربراش کاسه رو تنظیم دار

نام محصول: ایربراش کاسه رو تنظیم دار ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

ایربراش کاسه بغل تفنگی

نام محصول: ایربراش کاسه بغل تفنگی ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله حرفه ای طرح ساتا مدل:jet 1000

نام محصول: پیستوله حرفه ای طرح ساتا مدل:jet 1000 ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

سایه پاش مدل : H2000

نام محصول: سایه پاش مدل : H2000 ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله حرفه ای سه تنظیم مدل:887 سایز ۱/۳

نام محصول: پیستوله حرفه ای سه تنظیم مدل:887 سایز فقط ۱/۳ ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله کاسه زیر مدل : S990S

نام محصول: پیستوله کاسه زیر مدل :S990S ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله کاسه رو کاسه پلاستیکی مدل:S990P

نام محصول: پیستوله کاسه رو  کاسه پلاستیکی مدل:S990P ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

سایه پاش حرفه ای Walcom

نام محصول: سایه پاش حرفه ای برند:Walcom ساخت کشور: ایتالیا برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید  
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

سایه پاش دوشاخ استرو مک

نام محصول: سایه پاش دوشاخ برند:استرو مک ساخت کشور:ایتالیا برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله سه تنظیم حرفه ای SLIM Walcom

نام محصول: پیستوله سه تنظیم حرفه ای مدل:SLIM برند:Walcom ساخت کشور: ایتالیا برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید  
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله سه تنظیم AB17

نام محصول: پیستوله سه تنظیم  مدل: AB17 ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله طرح مک آسترو زاناکو

نام محصول: پیستوله طرح مک آسترو  برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله دو جزئی مناسب برای آبکاری پاششی (فانتا کرم)

نام محصول: پیستوله دو جزئی مناسب برای آبکاری پاششی (فانتا کرم) ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله کاسه دوبل ایرکت(AIRKAT )

نام محصول: پیستوله کاسه دوبل دو کاسه برند:ایرکت(AIRKAT ) ساخت کشور:ایتالیا برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله سه تنظیم حرفه ای مدل jet4000 زاناکو

نام محصول: پیستوله سه تنظیم حرفه ای مدل: jet4000 برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید  
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله اتوماتیک ST6 زاناکو

نام محصول: پیستوله اتوماتیک مدل:ST6 برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله اتوماتیک مدل A100 زاناکو 

نام محصول: پیستوله اتوماتیک مدل:A100 برند:زاناکو  ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله سه تنظیم AB17 (مخصوص دیگ رنگ) زاناکو

نام محصول: پیستوله سه تنظیم AB17 (مخصوص دیگ رنگ) برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله کاسه دوبل زاناکو

نام محصول: پیستوله کاسه دوبل برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

سایه پاش کاسه رو طرح آسترو زاناکو

نام محصول: سایه پاش کاسه رو طرح آسترو برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

سایه پاش کاسه بغل K3A زاناکو

نام محصول : سایه پاش کاسه بغل K3A برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

سایه پاش کاسه بغل F2 زاناکو

نام محصول: سایه پاش کاسه بغل F2 برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

سایه پاش H2000 زاناکو

نام محصول: سایه پاش H2000 برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

سایه پاش حرفه ای MINIJET4000 زاناکو

نام محصول: سایه پاش حرفه ای MINIJET4000 برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله W400 سه تنظیم زاناکو

نام محصول: پیستوله W400 سه تنظیم برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله سه تنظیم کاسه زیر زاناکو

نام محصول: پیستوله سه تنظیم کاسه زیر مدل : DEVEL2000 برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله کاسه زیر طرح آسترو زاناکو

نام محصول: پیستوله کاسه زیر طرح آسترو برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله طرح ساتا زاناکو

نام محصول: پیستوله طرح ساتا برند:زاناکو ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله طرح آسترو زاناکو

نام محصول : پیستوله طرح آسترو برند:زاناکو ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله یدکی مولتی کالر پارس

نام محصول: پیستوله یدکی برند:مولتی کالر پارس ساخت کشور: ایران برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

ایر براش کاسه بغل

نام محصول: ایر براش کاسه بغل ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

ایربراش کاسه زیر پلاستیکی

نام محصول: ایربراش کاسه زیر پلاستیکی ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

ایر براش کاسه زیر

نام محصول: ایر براش کاسه زیر ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله اتوماتیک muzi A100 مناسب برای پاشش رنگ به صورت اتوماتیک با دستور شیر برقی

نام محصول: پیستوله اتوماتیک muzi A100 مناسب برای پاشش رنگ به صورت اتوماتیک با دستور شیر برقی برند : RASA ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله سه تنظیم کاسه پایین (زیر) طرح ساتا مدل:۴۰۰۱

نام محصول: پیستوله سه تنظیم کاسه پایین(زیر) طرح ساتا مدل:۴۰۰۱ ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

سایه پاش کاسه رو سه تنظیم H2000

نام محصول: سایه پاش کاسه رو سه تنظیم H2000 ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله طرح ساتا با کاسه پلاستیکی

نام محصول: پیستوله طرح ساتا با کاسه پلاستیکی ساخت کشور: چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله طرح استرو با کاسه پلاستیکی

نام محصول: پیستوله طرح استرو با کاسه پلاستیکی برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله X102 کاسه بغل ROXGEN

نام محصول: پیستوله مدل : X102 کاسه بغل برند:ROXGEN ساخت کشور: تایوان برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله X202 مخزن از پایین (پرشر) ROXGEN

نام محصول: پیستوله مدل : X202 مخزن از پایین (پرشر) برند:ROXGEN ساخت کشور:تایوان در سایزهای ۱/۵ ۱/۸ ۲/۵ برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

سایه پاش XR50 ROXGEN

نام محصول: سایه پاش کله قندی مدل:XR50 برند:ROXGEN ساخت کشور:تایوان سایز ۰/۴  ۰/۶  ۱/۰ برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

سایه پاشXF_50 کاسه بغل دو شاخ ROXGEN

نام محصول: سایه پاش مدل:XF_50 کاسه بغل دو شاخ برند:ROXGEN ساخت کشور: تایوان سایز  ۱/۰  ۰/۴  ۰/۶ برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله X402 ROXGEN

نام محصول: پیستوله X402 برند:ROXGEN وزن ۳۶۵ گرم ساخت کشورر: تایوان برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله لوله بلند

نام محصول: پیستوله لوله بلند (مناسب برای رنگ امیزی داخل لوله و گلدان و...)  ۲۵سانتی۵۰سانتی ۷۵سانتی۱۰۰سانتی برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پستوله کاسه رو استرو مک

نام محصول: پستوله کاسه رو برند:استرو مک ساخت کشور: ایتالیا برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله کاسه زیر (پایین) استرو مک

نام محصول: پیستوله کاسه پایین برند:استرو مک ساخت کشور:ایتالیا برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله کاسه رو (بالا) سوزن و نازل استیل آسترو مک

نام محصول: پیستوله کاسه رو (بالا) (سوزن و نازل استیل) برند:آسترو مک ساخت کشور:ایتالیا برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله پرشر مناسب برای دیگ رنگ استرو مک

نام محصول: پیستوله پرشر مناسب برای دیگ رنگ برند:استرو مک ساخت کشور: ایتالیا سوزن نازل استیل و برنجی برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

سایه پاش کله قندی استرومک

نام محصول: سایه پاش کله قندی برند:استرو مک ساخت کشور :ایتالیا برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله سه تنظیم 9011 کاسه بالا استرومک

نام محصول: پیستوله سه تنظیم مدل 9011 کاسه بالا برند:استرو مک ساخت کشور:ایتالیا برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

سایه پاش GENESI Walcom

نام محصول: سایه پاش مدل:GENESI برند:Walcom ساخت کشور: ایتالیا برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله سه تنظیم حرفه ای GENESI کاسه بالا Walcom

نام محصول: پیستوله سه تنظیم حرفه ای کاسه بالا مدل:GENESI برند:Walcom ساخت کشور: ایتالیا برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله حرفه ای GENESI کاسه پایین Walcom

نام محصول: پیستوله حرفه ای مدل:GENESI کاسه پایین برند:Walcom ساخت کشور: ایتالیا برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

پیستوله حرفه ای GENESI CARBONIO Walcom

نام محصول: پیستوله حرفه ای مدل:GENESI CARBONIO کاسه بالا برند:Walcom ساخت کشور: ایتالیا برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

ایر براش کاسه رو

نام محصول: ایر براش کاسه رو مناسب برای رنگ امیزی های ظریف ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

ابزار رنگ مرتضی
تلفن تماس
09201501908
09361501908