0920-1501908
0936-1501908

فروشگاه ابزار رنگ مرتضی

توزیع و پخش متنوع ترین

پیستوله های برقی بادی اتوماتیک

کوبلینگ و شیلنگ فنری

هیدرو جت استرومک

نام محصول: هیدرو جت مناسب برای پاشش انواع مواد با فشارباد برند:استرو مک ساخت کشور:ایتالیا برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

قیرپاش آسترومک

نام محصول: قیرپاش برند:آسترو مک ساخت کشور: ایتالیا برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

گازوئیل پاش استرومک

نام محصول: گازوئیل پاش برند:استرو مک ساخت کشور:ایتالیا برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

باد پاش آسترومک

نام محصول: باد پاش برند:آسترو مک ساخت کشور:ایتالیا لوله کوتاه لوله بلند برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

بادپاش فلزی آسترومک

نام محصول: بادپاش فلزی برند:آسترو مک ساخت کشور:ایتالیا لوله کوتاه لوله بلند برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

ابزار رنگ مرتضی
تلفن تماس
09201501908
09361501908