0920-1501908
0936-1501908

فروشگاه ابزار رنگ مرتضی

توزیع و پخش متنوع ترین

پیستوله های برقی بادی اتوماتیک

کوبلینگ و شیلنگ فنری

دنباله شیلنگ فنری تیتان TITAN

نام محصول: دنباله شیلنگ فنری برند:تیتان TITAN ساخت کشور:چین شیلنگ فنری۸  شیلنگ فنری۱۰ شیلنگ فنری۱۲ برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

دنباله شیلنگ خور تیتان TITAN

نام محصول: دنباله شیلنگ خور برند:تیتان TITAN ساخت کشور: چین شیلنگ خور ۸ شیلنگ خور۱۰ شیلنگ خور۱۲ برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

دنباله کوبلینگ داخل رزوه تیتان TITAN

نام محصول: دنباله کوبلینگ داخل رزوه برند:تیتان TITAN ساخت کشور:چین ۱/۴داخل رزوه ۱/۲داخل رزوه برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

دنباله کوبلینگ بیرون رزوه تیتان TITAN

نام محصول: دنباله کوبلینگ بیرون رزوه برند :تیتان TITAN ساخت کشور:چین ۱/۴ رودنده ۱/۲ رودنده برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید  
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوبلینگ شیلنگ فنری تیتان TITAN

نام محصول: کوبلینگ شیلنگ فنری 20SP 30SP 40SP برند:تیتان TITAN ساخت کشور:چین جثه بزرگ جثه کوچک برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوبلینگ شیلنگ خور تیتان TITAN

نام محصول: کوبلینگ شیلنگ خور ۸ و ۱۰ 30SH 20SH برند:تیتان TITAN ساخت کشور:چین جثه بزرگ جثه کوچک برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوبلینگ داخل رزوه تیتان TITAN

نام محصول: کوبلینگ داخل رزوه ۱/۴ ۳/۸ ۱/۲ 40SF 30SF 20SF برند:تیتان TITAN ساخت کشور:چین جثه بزرگ جثه کوچک برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوبلینگ بیرون رزوه تیتان TITAN

نام محصول: کوبلینگ بیرون رزوه ۱/۴ ۳/۸ ۱/۲ 40SM 30SM 20SM برند:TITAN ساخت کشور:چین جثه بزرگ چثه کوچک برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوبلینگ دو راهی تیتان TITAN

نام محصول: کوبلینگ دو راهی برند:تیتان TITAN ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوبلینگ سه راهی تیتان TITAN

نام محصول: کوبلینگ سه راهی برند:تیتان TITAN ساخت کشور:چین برای اطلاع از قیمت  لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

ابزار رنگ مرتضی
تلفن تماس
09201501908
09361501908