0920-1501908
0936-1501908

فروشگاه ابزار رنگ مرتضی

توزیع و پخش متنوع ترین

پیستوله های برقی بادی اتوماتیک

کوبلینگ و شیلنگ فنری

دو راهی کوبلینگ۱/۲رودنده

نام محصول: دو راهی کوبلینگ ۱/۲رودنده برند:رانوکسRANOX ساخت کشور:تایوان برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

سه راهی کوبلینگ۱/۲رودنده

نام محصول: سه راهی کوبلینگ ۱/۲رودنده برند:رانوکسRANOX ساخت کشور:تایوان برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوبلینگ(رودنده 40SM (1/2

نام محصول: کوبلینگ (1/2رودنده) 40SM برند: رانوکس RANOX ساخت کشور: تایوان برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوبلینگ(۱/۴رودنده)20SM

نام محصول: کوبلینگ (۱/۴رودنده) 20SM برند: رانوکس RANOX ساخت کشور: تایوان برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوبلینگ( ۱/۴داخل دنده)20SF

نام محصول : کوبلینگ ( ۱/۴داخل دنده) 20SF برند:رانوکس RANOX ساخت کشور:تایوان برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوبلینگ(شیلنگ فنری ۵×۸)20SP

نام محصول : کوبلینگ (شیلنگ فنری ۵×۸) 20SP برند:رانوکس RANOX ساخت کشور:تایوان برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

کوبلینگ(شیلنگ خورسایز۸)20SH

نام محصول : کوبلینگ (شیلنگ خورسایز۸) 20SH برند: رانوکس RANOX ساخت کشور:تایوان برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

نری کوبلینگ( ۱/۴رودنده)20PM

نام محصول: نری کوبلینگ ( ۱/۴رودنده) 20PM برند:رانوکس RANOX ساخت کشور:تایوان برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

نری کوبلینگ(۱/۴داخل دنده)20PF

نام محصول : نری کوبلینگ (۱/۴داخل دنده) 20PF برند:رانوکس RANOX ساخت کشور:تایوان برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

نری کوبلینگ(شیلنگ خور۸)20PH

نام محصول: نری کوبلینگ (شیلنگ خور۸) 20PH برند: رانوکس RANOX ساخت کشور:تایوان برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید
برای ادامه مطلب لطفا کلیک کنید

ابزار رنگ مرتضی
تلفن تماس
09201501908
09361501908