0920-1501908
0936-1501908

فروشگاه ابزار رنگ مرتضی

توزیع و پخش متنوع ترین

پیستوله های برقی بادی اتوماتیک

کوبلینگ و شیلنگ فنری

نام محصول:

دنباله کوپلینگ شیلنگ خور

شیلنگ خور ۸ 20PH

شیلنگ خور۱۰ 30PH

شیلنگ خور ۱۲ 40PH

ساخت کشور: چین

برای اطلاع از قیمت

لطفا تماس بگیرید

دنباله-کوپلینگ-شیلنگ-خور


ابزار رنگ مرتضی
تلفن تماس
09201501908
09361501908